ReadyPlanet.com
dot dot
ภาพกิจกรรมโยคะหัวเราะ บริษัทยูนิลีเวอร์

 

 

 

 

 

 




กิจกรรมของสถาบันโยคะหัวเราะแห่งประเทศไทย - Thailand Institute of Laughter Yoga Events

ภาพกิจกรรมโยคะหัวเราะ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภาพกิจกรรมโยคะหัวเราะ บริษัทเนสท์เล่
ภาพกิจกรรมโยคะหัวเราะ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
ภาพกิจกรรมโยคะหัวเราะ สสส
ภาพกิจกรรมโยคะหัวเราะ รายการชีวิตชีวา วังน้ำเขียว
ภาพกิจกรรมโยคะหัวเราะ รายการsisterday
ภาพกิจกรรมโยคะหัวเราะ บริษัท ชิเซโ็ด้ (ไทยแลนด์) จำกัด
สถาบันโยคะหัวเราะได้รับเชิญให้จัดสัมนาแก่นักศึกษาและอาจารย์ Stamford International University ในวันที่ 24 เมษายน 2555 เวลา 16:30-17:30
ภาพกิจกรรมโยคะหัวเราะครั้งที่ 3





หนังสือโยคะหัวเราะ
แบนเนอร์ตัวอย่าง


Thailand Institute of Laughter Yoga Copyright © 2011 All Rights Reserved.