ReadyPlanet.com
dot dot

สถาบันโยคะหัวเราะแห่งประเทศไทย เป็นสถาบันแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับประกาศนียบัตรรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมโยคะหัวเราะจากประเทศอินเดีย Certified Laughter Yoga Teacher (CLYT) ตามมาตรฐานของ Dr. Madan  Kataria ผู้คิดค้นและก่อตั้งโยคะหัวเราะขึ้นในโลก

กิจกรรมของสถาบันโยคะหัวเราะแห่งประเทศไทย - Thailand Institute of Laughter Yoga Events
More...

 Jeffrey Briar , ประเทศสหรัฐอเมริกา : ผมชอบวิธีการฝึกโยคะหัวเราะครับ มันสร้างความรู้สึกมิตรภาพที่ดี ตอนนี้ผมมีเพื่อนมากมายทั่วทุกมุมโลก ผมเคยเป็นผู้ชายที่โดดเดี่ยว แต่ตอนนี้ผมคอยตรวจดูปฏิทินทุกวันว่าจะมีงานไหนที่ผมจะสามารถเข้าร่วมหัวเราะกับพวกเพื่อนผมได้

Read More...

Watch More Videos...

คำถามเี่กี่ยวกับโยคะหัวเราะในประเทศไทย - Questions of Laughter Yoga in Thailand
  1. โยคะหัวเราะคืออะไร - What is Laughter Yoga?
  2. ประโยชน์ของโยคะหัวเราะมีอะไรบ้าง - What are benefits of Laughter Yoga?
  3. จะหาชมรมหัวเราะได้ที่ไหนในประเทศไทย - Where can I find Laughter Club in Thailand?
  4. จะหาอาจารย์หรือผู้นำโยคะหัวเราะที่ได้การรับรองตามมาตราฐานได้ที่ไหนในประเทศไทย - Where can I find a Certified Laughter Yoga Teacher / Leader in Thailand?
  5. จะเข้ารับการฝึกอบรมเป็นผู้นำโยคะหัวเราะที่ได้การรับรองตามมาตราฐานได้ที่ไหนในประเทศไทย - Where can I find a Certified Laughter Yoga Leader Training in Thailand?
  6. จะดูวิดีโอเกี่ยวกับโยคะหัวเราะจากทุกมุมโลกได้ที่ไหน - Where can I watch Laughter Yoga Videos auaround the world?
  7. จะหาซื้อวิดีโอเพื่อใช้ในการเรียนรู้และศึกษาโยคะหัวเราะได้ที่ไหนในประเทศไทย - Where can I buy Laughter Yoga learning or training videos in Thailand?
  8. อยากจะจัดกิจกรรมโยคะหัวเราะขึ้นในบริษัทต้องทำอย่างไร - If I want Laughter Yoga session in our company, How can?


No article here !


หนังสือโยคะหัวเราะ
แบนเนอร์ตัวอย่าง


Thailand Institute of Laughter Yoga Copyright © 2011 All Rights Reserved.