ReadyPlanet.com
dot dot
LY FUND

Ho Ho Ha Ha Fund

จัดตั้งขึ้นมาเพื่อมีวัตถุประสงค์

1. ช่วยเหลือ เด็กกำพร้า เด็กพิการตาบอด คนชรา ให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และมีจิตใจที่ดี โดยจัดกิจกรรมโยคะหัวเราะให้พวกเขา

2. ช่วยเหลือ เด็กกำพร้า เด็กพิการตาบอด คนชรา ในเรื่องปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต

จึงขอเชื้อเชิญทุกท่านร่วมสมัครเป็นจิตอาสาโยคะหัวเราะ เสียสละเวลา มาร่วมแบ่งปันความสุข กับพวกเขา หรือ หากท่านใดสนใจจะบริจาคเป็นสิ่งของ หรือ เงิน ก็สามารถแจ้งความประสงค์ได้ผ่านทางอีเมล์ด้านล่างนี้

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด

หนังสือโยคะหัวเราะ
แบนเนอร์ตัวอย่าง


Thailand Institute of Laughter Yoga Copyright © 2011 All Rights Reserved.