ReadyPlanet.com
dot dot
หลักสูตร โยคะหัวเราะเบื้องต้นสำหรับผู้สนใจทั่วไป ระยะเวลา 1 วัน - 1 Day Laughter Yoga Basic Workshop (LYB) in Thailand article

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้ :

 • แนวคิดและปรัชญาของโยคะหัวเราะ
 • ประวัติความเป็นมาของโยคะหัวเราะ
 • ประโยชน์ทางร่างกายจิตใจและอารมณ์ของเสียงหัวเราะ
 • วิธีการหัวเราะแบบไม่ต้องมีอารมณ์ขัน หรือ ตลก
 • วิธีฝึกสมาธิแบบโยคะหัวเราะ Laughter Meditation
 • วิธีฝึกหายใจแบบปราณยามะ Pranyama
 • วิธีฝึกโยคะนิทรา  Yoga Nidhra
 • เรียนรู้ภาษา Gibberish
 • วิธีฝึกหัวเราะด้วยเทคนิคพิเศษอื่นๆ ฯลฯ


การฝึกอบรมนี้เป็นประสบการณ์การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 

ผู้ที่ควรเข้าร่วม :

 • ครูสอนโยคะและครูสอนออกกำลังกาย
 • โค้ชกีฬา
 • เจ้าหน้า่ที่ฝึกอบรมและพัฒนาด้านทรัพยากรบุคคล
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์
 • นักจิตวิทยา
 • จิตแพทย์
 • นักสังคมสงเคราะห์
 • เจ้าหน้าที่ดูและผู้สูงอายุ
 • ที่ปรึกษาการสมรส
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านความบันเทิง
 • โค้ชชีวิต
 • นักบำบัดทางเลือก
 • ผู้จัดการขาย
 • หัวหน้าทัวร์และทีมงาน
 • ทุกคนที่ต้องการเพิ่มเสียงหัวเราะให้มากขึ้นเพื่อชีวิตของพวกเขา

 ด่วน! เปิดรับสมัครแล้ว รับจำนวนจำกัด

จัดโดยสถาบันโยคะหัวเราะแห่งประเทศไทย (Thailand Institute of Laughter Yoga)

Website: www.laughteryogathailand.com

Email: laugh@laughteryogathailand.com

Tel :     083 6449959    084 4654565

 

กรุณาลงทะเบียน โดยกรอกรายละเอียดด้านล่างให้ครบถ้วนชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
หลักสูตรฝึกอบรมโยคะหัวเราะ - Laughter Yoga Training Courses in Thailand

หลักสูตร ประกาศนียบัตรโยคะหัวเราะสำหรับผู้นำโยคะหัวเราะ ระยะเวลา 2 วัน - 2 Day Certified Laughter Yoga Leader Training (CLYL) in Thailand article
หลักสูตร โยคะหัวเราะสำหรับเด็กอายุ 6 -12 ปี ระยะเวลา 1 วัน - 1 Day Laughter Yoga For Children (LYC) in Thailandarticle
2 Day Certified Laughter Yoga Leader (CLYL) in Thailand (International Program)
1 Day Laughter Yoga Basic Workshop (LYB) in Thailand (International Program)
หลักสูตร โยคะหัวเราะเพื่อสุขภาพ ระยะเวลา 2 วัน - 1 Day Laughter Yoga For Health (LYH) in Thailand
หลักสูตร โยคะหัวเราะสำหรับผู้สูงอายุ ระยะเวลา 1 วัน - 1 Day Laughter Yoga For Seniors (LYS) in Thailand

หนังสือโยคะหัวเราะ
แบนเนอร์ตัวอย่าง


Thailand Institute of Laughter Yoga Copyright © 2011 All Rights Reserved.